RØST

- Profeti er en fantastisk gave, Gud har givet til kirken. En gave som bringer liv til mennesker og forbinder os med vores himmelske faders hjerte.

Profeti er et redskab til at høre Guds stemme, kende hans vejledning og blive udrustet til alt det, han har forberedt for os. Der er et stigende ønske blandt kirker i dag om at inddrage det profetiske i kirkens liv, men samtidig kæmper vi ofte med vigtige spørgsmål som: • hvordan forholder vi os til det profetiske i kirken på en sund måde? • hvordan kan vi afmystificere det profetiske og gøre det lettilgængeligt for alle? • hvordan hjælper vi mennesker ind i en profetisk tjeneste? RØST ønsker at hjælpe kirker til at vokse ind i et sundt, modent og bibelsk forhold til det profetiske. 

Læringsnetværk er et af de primære værktøjer i RØST til at støtte og udruste kirker i at fremelske en profetisk kultur. Profetiske læringsnetværk er sammensat af teams fra kirker i hele landet, som samles til undervisning, input, opmuntring og udfordring. Profetiske læringsnetværk er baseret på fire samlinger, som finder sted hvert halve år over en periode på to år - hver med et særligt tema:

  1. At fremelske en profetisk kultur

  2. At hjælpe mennesker ind i en profetisk tjeneste

  3. Den profetiske tjenestes rolle i den lokale kirke

  4. Profeti og mission

Hver samling strækker sig over en fredag aften og en lørdag i dagtimerne, hvor de forskellige teams gennemgår en læringsproces, der involverer analyse, vejledning og coaching. Samlingerne afsluttes med udforming af en seks måneders plan, som hvert team laver med udgangspunkt i deres lokale kontekst. 1 Hvis du har en drøm om at vokse personligt i din relation med Gud - at høre ham tydeligere og at udfolde den profetiske gave, tilbyder RØST coaching med fokus på det profetiske. Formålet med disse grupper er at forstå og arbejde med centrale bibelske principper om det at lytte til Gud både i teologi og praksis, så det bliver en levende del af hverdagen.  Derudover vil du blive udrustet med praktiske værktøjer, som hjælper dig til at disciple andre mennesker i din egen kontekst og forløse dem til at høre Gud. Coachinggrupperne foregår online hver anden uge via Skype eller Google Hangouts. Hver coaching varer 75 minutter, har mellem tre og fem deltagere og bliver ledt af en coach fra RØST. 2 I RØST tror vi på, at alle kristne kan høre Guds stemme og at det profetiske er en central del af kirkens liv. Vi kommer derfor gerne ud og holder en workshop om det profetiske og det at lytte til Gud. Workshoppen er designet så den er lettilgængelig for alle, uanset om deltagerne har meget erfaring med det profetiske eller næsten ingen. Workshoppen giver deltagerne et solidt bibelsk fundament til forståelse af det profetiske samt mod på at træde ud og bruge det profetiske. En workshop kan strække sig over alt fra få timer til flere dage og indeholder en blanding af interaktiv undervisning og praktiske øvelser. 3 LÆRINGSNETVÆRK COACHINGGRUPPER WORKSHOPS

 

Anders Lindegaard

- leder af RØST,
KPNs læringsforløb med fokus på profetisk kultur.
Anders er ansat i Byens Valgmenighed.

Telefon: 31704732

Mail: anders@kirkeplanternet.dk

 

- Coachinggrupper

Hvis du har en drøm om at vokse personligt i din relation med Gud - at høre ham tydeligere og at udfolde den profetiske gave, tilbyder RØST coaching med fokus på det profetiske. Formålet med disse grupper er at forstå og arbejde med centrale bibelske principper om det at lytte til Gud både i teologi og praksis, så det bliver en levende del af hverdagen.  Derudover vil du blive udrustet med praktiske værktøjer, som hjælper dig til at disciple andre mennesker i din egen kontekst og forløse dem til at høre Gud. Coachinggrupperne foregår online hver anden uge via Skype eller Google Hangouts. Hver coaching varer 75 minutter, har mellem tre og fem deltagere og bliver ledt af en coach fra RØST. 

 

- Workshops

 I RØST tror vi på, at alle kristne kan høre Guds stemme og at det profetiske er en central del af kirkens liv. Vi kommer derfor gerne ud og holder en workshop om det profetiske og det at lytte til Gud. Workshoppen er designet så den er lettilgængelig for alle, uanset om deltagerne har meget erfaring med det profetiske eller næsten ingen. Workshoppen giver deltagerne et solidt bibelsk fundament til forståelse af det profetiske samt mod på at træde ud og bruge det profetiske. En workshop kan strække sig over alt fra få timer til flere dage og indeholder en blanding af interaktiv undervisning og praktiske øvelser.

 

RØST ønsker at hjælpe kirker til at vokse ind i et sundt, modent og bibelsk forhold til det profetiske.

 

Praktisk info - Læringsnetværk

2 årigt forløb med 4 samlinger

Hvor 

Århus: Århus Valgmenighed, Mjølnersvej 6, Åbyhøj

København: Kristuskirken, Baggesensgade 7, 2200 København N

Datoer Aarhus 

 

6-7 April 2018, 5-6 Oktober 2018, 5-6 April 2019 & 4-5 Oktober 2019

Datoer København

23-24 Marts 2018, 21-22 September 2018, 22-23 Marts 2019 & 20-21 September 2019

Pris:

2990 kr. pr. samling inkl. forplejning.

Prisen er for et team på 3 personer.

Tidspunkt

Start - fredag kl.17.00

Slut - lørdag kl.17.00