RØST

- profetisk kultur i den lokale kirke

Profeti er en fantastisk gave, Gud har givet til kirken. En gave som bringer liv til mennesker og forbinder os med vores himmelske faders hjerte. Der er et stigende ønske blandt kirker i dag om at inddrage det profetiske i kirkens liv, men samtidig kæmper vi ofte med vigtige spørgsmål som: • hvordan forholder vi os til det profetiske i kirken på en sund måde? • hvordan kan vi afmystificere det profetiske og gøre det lettilgængeligt for alle? • hvordan hjælper vi mennesker ind i en profetisk tjeneste? RØST ønsker at hjælpe kirker til at vokse ind i et sundt, modent og bibelsk forhold til det profetiske. 

RØST ønsker at hjælpe kirker til at vokse ind i et sundt, modent og bibelsk forhold til det profetiske.

 

Anders Lindegaard

- leder af RØST,

Telefon: 31704732

Mail: lindegaard@kirkeplanternet.dk

 

RØST huddle

Hvis du har en drøm om at vokse personligt i din relation med Gud - at høre ham tydeligere og at udfolde den profetiske gave, tilbyder RØST coaching med fokus på det profetiske. Formålet med disse grupper er at forstå og arbejde med centrale bibelske principper om det at lytte til Gud både i teologi og praksis, så det bliver en levende del af hverdagen.  Derudover vil du blive udrustet med praktiske værktøjer, som hjælper dig til at disciple andre mennesker i din egen kontekst og forløse dem til at høre Gud. Coachinggrupperne foregår online hver anden uge via Skype eller Google Hangouts. Hver coaching varer 75 minutter, har mellem tre og fem deltagere og bliver ledt af en coach fra RØST. 

 

- Workshops

 I RØST tror vi på, at alle kristne kan høre Guds stemme og at det profetiske er en central del af kirkens liv. Vi kommer derfor gerne ud og holder en workshop om det profetiske og det at lytte til Gud. Workshoppen er designet så den er lettilgængelig for alle, uanset om deltagerne har meget erfaring med det profetiske eller næsten ingen. Workshoppen giver deltagerne et solidt bibelsk fundament til forståelse af det profetiske samt mod på at træde ud og bruge det profetiske. En workshop kan strække sig over alt fra få timer til flere dage og indeholder en blanding af interaktiv undervisning og praktiske øvelser.