top of page

RØST

- profetisk kultur i den lokale kirke

Workshops

 I RØST tror vi på, at alle kristne kan høre Guds stemme og at det profetiske er en central del af kirkens liv. Vi kommer derfor gerne ud og holder en workshop om det profetiske og det at lytte til Gud.

Workshoppen er designet så den er lettilgængelig for alle, uanset om deltagerne har meget erfaring med det profetiske eller næsten ingen. Workshoppen giver deltagerne et solidt bibelsk fundament til forståelse af det profetiske samt mod på at træde ud og bruge det profetiske.

En workshop kan strække sig over alt fra få timer til flere dage (fx. en menighedslejr) og indeholder en blanding af interaktiv undervisning og praktiske øvelser.

Vi havde besøg af Anders Neimeier Lindegaard fra Røst på vores lejr. Det var en rigtig god oplevelse. Anders demonstrerede og inspirerede til en sund profetisk kultur. Flere af lejerens deltager havde dybe oplevelser med Guds stemme og mange tog nye skridt i det at lytte til Gud og dele det med andre.

Lars Meilandt Hansen, præst i Horsens Valgmenighed

bottom of page