top of page

RØST

- profetisk kultur i den lokale kirke

RØST huddle

"Mine får hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig”

Johannesevangeliet 10, 27

 

Jesus lovede, at hans får ville høre og genkende hans stemme, men hvordan lyder hans stemme?

Hvordan taler Jesus til sit folk i dag?

 

Hvis du ønsker at vokse personligt i din rejse med at høre Guds stemme og bruge den profetiske gave, tilbyder RØST coaching i det profetiske gennem huddles. I coachingprocessen vil du vokse både i discipelskab og det profetiske. Samtidig vil du over tid opnå færdigheder til også at coache andre og dermed bidrage til at fremelske en sund profetisk kultur i din kirke.

 

Hvad er en profetisk huddle?

En huddle giver en ramme for at fokusere på det profetiske i forhold til en identitet som et Guds barn og som en del af Gudsriget. De er baseret på en bibelsk tilgang til profeti og sikrer, at deltagerne ikke kun har en grundig forståelse af tjenesten, men også tillid til at træde ud og bruge gaven. 

En huddle giver mulighed for at lære, vokse og blive udfordret i profetisk tjeneste i et støttende og bønsfyldt miljø, hvor fokus er at uddybe deltagernes relation til Gud. 

 

RØST’s 3 mål for coaching

  • At du vil se personlig udvikling i din egen vandring med Gud.

  • At du vil se en betydelig vækst i din forståelse og erfaring af at høre Guds stemme og bruge den profetiske gave.

  • At du vil opleve fordelen ved coaching som et redskab til at uddanne og vejlede andre og som et værktøj til at fremelske en profetisk kultur i din sammenhæng.

 

Hvem er huddles for? 

En huddle i RØST er for alle, der ønsker at vokse i det profetiske, uddybe deres relation til Jesus og opleve at andre begynder at høre Guds stemme. De er designet til at være lettilgængelige både for begyndere og erfarne i profetisk tjeneste. 

 

Hvad kan du forvente? 

Du vil få lov til at forstå og arbejde med centrale bibelske principper om at lytte til Gud både i teologi og praksis, så det bliver en levende del af hverdagen. Derudover vil du blive udrustet med praktiske værktøjer, som hjælper dig til at disciple andre mennesker i din egen kontekst og forløse dem til at høre Gud.

Praktisk information

  • Et forløb strækker sig over 10-12 måneder

  • Huddle foregår online hver anden uge via Skype og varer 75 minutter pr. gang

  • En huddle har mellem tre og seks deltagere og bliver ledt af en coach fra RØST

  • Prisen for huddle er 400 kr. om måneden pr. deltager

bottom of page