top of page

Menighedsudvikling

Der opstartes igen et nyt læringsnetværk i KPN

Grib muligheden for at stille skarpt på discipelskab og mission i din menighed de næste to år. Oplev udbyttet af at vandre sammen med teams fra andre menigheder. Oplev samlinger med intens undervisning, fortløbende coaching og håndgribelige planer, som dit team selv skaber.

 

Process

Nøje gennemtænkte og afprøvede processer skaber det rum, hvor I har tid til at lytte til Gud og fokusere på, hvordan discipelskab og mission bliver en integreret del af dagliglivet i menigheden.

Et læringsnetværk er en 2-årig proces, hvor 4-8 menigheder deltager med hver sit team.

 

Mere end inspiration

Forløbet består af fire halvårlige samlinger, som integrerer undervisning med taktisk træning, ekspert-coaching og en mulighed for at erfare afprøvede metoder for discipleskab og mission.

 

En plan

Hver af disse samlinger løber over tre dage og afsluttes med at hver team udarbejder en detaljeret seks-måneders plan til at lykkes med de ting, som teamet tror, Gud har kaldet menigheden til at gøre.

 

Huddle

I perioden mellem samlingerne deltager teamlederne i en fælles online coaching hver anden uge, hvor en ekspert støtter og udfordrer teamlederen i at nå de planlagte målsætninger.

 

Hvis du vil vide mere om læringnetværk i KPN, så klik her

Praktisk info

 

Datoer

29.-30. September 2017

6.-7. april 2018

5.-6. oktober 2018

5.-6. april 2019

Alle samlinger foregår i Aarhus Valgmenighed, Mjølnersvej 6, 8230 Åbyhøj.

Pris

Deltagelse på et læringsnetværk koster 17.995 kr. pr. år

Prisen er for et team på 3 personer og månedlig huddle for teamlederen.

Der er mulighed for tilkøb af ekstra teampladser. Pris pr. person pr. samling: 780 kr.

Spørgsmål

Kontakt Simon på simonb@valgmenighed.dk hvis du har spørgsmål.

Gå til tilmelding

bottom of page