top of page

KPN arbejder for at danne og udvikle fællesskaber, hvor mennesker kommer til tro på Jesus Kristus. 

 

Det gør vi primært gennem læringsforløb for etablerede menigheder og træning af menighedsplantere til at danne nye fællesskaber. Vore deltagere har baggrund i såvel sognekirker, valgmenigheder, frimenigheder og frikirker. Vi tilbyder også individuelt tilpassede forløb og konsulentopgaver for præster, kirkelige ledere, menigheder og organisationer. 

Arbejdsgrundlaget for KPN er det kristne livs- og menneskesyn og det bibelske vidnesbyrd om den treenige Gud: Fader, Søn og Helligånd, således som dette grundlag fælleskirkeligt er udtrykt i Lausannepagten, som vedtaget på den internationale kongres for verdensevangelisation i Lausanne i juni 1974 og i Capetownerklæringen 2010.

Timothy Keller har skrevet en artikel om vigtigheden af fortsat kirkeplantning, som vi gerne vil stille os bag og henvise til.

Hvem er KPN?

Historie

 

KPNs arbejde begyndte med basis i Aarhus Valgmenighed og vi gennemførte vores første læringsnetværk i perioden 2009-2011. På baggrund af disse erfaringer har vi gennem årene afholdt en række læringsforløb og mere end 40 danske menigheder har gennemført et 2-årsforløb.

I 2011 stiftedes KPN som en selvstændig forening med 3 menigheder som medlemmer: Aarhus Valgmenighed, Regen i København og Byens Valgmenighed i København.

 

Vi arbejder i partnerskab med andre organisationer og menigheder og organisationer som kan tilslutte vores formål kan søge om optagelse. Vores vedtægt findes her

Vores værdier

  • Vi tror at mission (sendelse) er integreret i Ny Testamentes forståelse af kirken
    og latent tilstede hos enhver i discipel af Jesus i kraft af Helligånden

  • Vi tror at mindre hverdagsnære fællesskaber er afgørende for mission og discipelskab i samspil med gudstjenester og events

  • Vi tror at apostoliske og profetiske nådegaver er virksomme i vores tid og afgørende for mission og menighedsplantning i samspil med de øvrige nådegaver

  • Vi tror at mobilisering af medarbejdere i mission indebærer både træning og innovation

Vores arbejdsformer

 

  • Læringsnetværk: 2-årige forløb med 4 samlinger, hvor deltagende teams gennemfører halvårlige planer mellem samlinger baseret på træning og innovation 

  • Huddles: Live eller online sessioner for 5-8 ledere ,hvor en huddleleder faciliterer samtale og ansvarlighed omkring personlig- og tjenestemæssig udviking

  • Undervisning -og vejledning af menigheder og organisationer indenfor KPNs vision og kompetencer

bottom of page