top of page
Anchor 3

At deltage på et læringsnetværk er det samme som at begive sig ud på en fælles opdagelsesrejs. At vandre sammen med andre menigheder, der også længes efter at se netop deres menighed blive brugt af Gud til at nå mennesker med det allerbedste budskab.

 

Rejsens mål

Men hvor rejsen går hen er ikke ligegyldig. Et læringsnetværk er en nøje gennemtænkt proces, hvor hver samling har fokus på et specifikt tema. Hver tema er valgt, fordi det har afgørende betydning for, at menigheden får et fokus på discipelskab og mission.

 

Det rette fokus

Toppen af et isbjerg, som er den synlige del, udgør kun 13% af hele isbjerget. De sidste 87% er under overfladen og kan ikke ses. Men det er de 87%, som man ikke se, der sørger for at give opdrift til de 13% som man kan se.

 

På samme måde med kirke. Vi har en tendens til at fokusere og bruge vores energi på det synlige, det som andre mennesker ser, men vi burde bruge størstedelen af vores fokus på det, der ligger under overfladen. I KPN tror vi, at en disciplende kultur og det at rejse missionale ledere er grundlaget for en sund og velfungerende menighed. 

 

De 4 samlinger

Her ved siden af ses en præsentation af temaerne på hver af de fire læringssamlinger. På hver samling benyttes den samme proces når der arbejdes med temaet. Klik her for at læse om selve processen

 

Læringsnetværk

Hvorhen?

1. samling: Discipelskab

Hvordan opbygger vi en disciplende kultur? Hvad er en discipel, og hvordan gør vi disciple? Vigtige principper, værdier og læringspunkter, hjælper med til at skabe og etablere en stærk kultur båret af missionalt discipleskab. 

 

2. samling: Ledelse

Hvordan multiplicerer vi missionale ledere? Vi ser på, hvordan vi identificerer, udvikler, træner og frigør ledere. Det inkluderer at se på vision og værdier, ledertræning, intentionelt discipleskabsmiljø (huddles) og principper (Lifeshapes) for at skabe en kultur med innovation og frihed til at eksperimentere.

 

3. samling: Mission

Hvordan iværksætter vi missionale fællesskaber? Der er fokus på, hvordan vi skaber, værdsætter og frigør de kristne familier og fællesskaber, der har indflydelse på deres nabolag eller netværk af relationer. Vi lærer om principper og erfaringer fra dem, der har været involveret i processen med at etablere og iværksætte missionale fælleskaber over de sidste 10 år.

 

4. samling: Center for mission

Hvordan bliver vi bæredygtige menigheder med et aktivt netværk? Vi ser på principper og praksisser for at etablere et stærkt ressourcecenter med bøn, udvikling af træningsmuligheder, praktisere gæstfrihed og sikre pastoral omsorg. Vi fokuserer på missionscentret som en ressourcebase, der regelmæssigt benyttes af missionale fællesskaber og dermed hjælper til, at en bæredygtig missional bevægelse vokser.

 

bottom of page