Team

Keld Dahlmann var initiativtager til dannelsen af KPN og er teamleder. Keld bidrager desuden som underviser på læringsamlinger, teamcoaching og har bred erfaring som mentor for præster og ledere i kirker og organisationer. Keld er præst i Aarhus Valgmenighed.

Anders Lindegaard er leder af RØST,
KPNs læringsforløb med fokus på profetisk kultur.
Anders er ansat i Byens Valgmenighed.

Simon Nøddebo Balle er ansat som administrativ medarbejder og afvikler logistikken omkring læringssamlingerne.

Hvem står bag KPN?

Bestyrelsen

Bestyrelsen for Kirke Planter Net består af repræsentanter
fra tre menigheder.

 

 

Regen i København

www.regenkirke.dk

 

Byens Valgmenighed i København

www.byensvalgmenighed.dk

Bestyrelsen består af:

 

Allan Axelsen, Læge (Formand) 

Christian Callesen, Valgmenighedspræst (Næstformand)

Jakob Wilms Nielsen, Sognepræst  

Henrik Amby, Senior konsulent (Kasserer)

Jonas Kamp, Stud. Jur.

Henrik Nissen, Præst

Keld Dahlmann, Teamleder og International præst