top of page
Team

Keld Dahlmann var initiativtager til dannelsen af KPN og er teamleder. Keld bidrager desuden som underviser på Fyrtårn, teamcoaching og har bred erfaring som mentor for præster og ledere i kirker og organisationer. Keld er præst i Aarhus Valgmenighed.

Anders Lindegaard er leder af RØST,
KPNs læringsforløb med fokus på profetisk kultur.
Anders er ansat i Byens Valgmenighed.

Hvem står bag KPN?

Bestyrelsen

Bestyrelsen for Kirke Planter Net består af repræsentanter
fra tre menigheder.

 

 

Regen i København

www.regenkirke.dk

 

Byens Valgmenighed i København

www.byensvalgmenighed.dk

Bestyrelsen består af:

Christian Callesen, Valgmenighedspræst (Formand)

Jakob Wilms Nielsen, Sognepræst  (Næstformand)

Kristoffer Karkov (Kasserer)

Jonas Kamp, Stud. Jur.

Henrik Nissen, Præst

Keld Dahlmann, Teamleder og International præst 

bottom of page