Team

Keld Dahlmann var initiativtager til dannelsen af KPN og er teamleder. Keld bidrager desuden som underviser på Fyrtårn, teamcoaching og har bred erfaring som mentor for præster og ledere i kirker og organisationer. Keld er præst i Aarhus Valgmenighed.

Anders Lindegaard er leder af RØST,
KPNs læringsforløb med fokus på profetisk kultur.
Anders er ansat i Byens Valgmenighed.

Hvem står bag KPN?

Bestyrelsen

Bestyrelsen for Kirke Planter Net består af repræsentanter
fra tre menigheder.

 

 

Regen i København

www.regenkirke.dk

 

Byens Valgmenighed i København

www.byensvalgmenighed.dk

Bestyrelsen består af:

Christian Callesen, Valgmenighedspræst (Formand)

Jakob Wilms Nielsen, Sognepræst  (Næstformand)

Kristoffer Karkov (Kasserer)

Jonas Kamp, Stud. Jur.

Henrik Nissen, Præst

Keld Dahlmann, Teamleder og International præst