top of page

Hvad gør vi?

Kirke Planter Net har forskellige aktiviteter, som udbydes til menigheder og ledere i Danmark. En ting er fælles for alt det, som KPN gør, nemlig at arbejde for at se en bevægelse af discipelskab og mission i Danmark. Herunder kan du se de primære aktiviteter i KPN.    

bottom of page