top of page
Anchor 2
Hvad?

Process

Et læringsnetværk er en 2-årig proces, hvor 4-8 menigheder deltager med hver sit team.

Klik her for at læse mere om menighedsteams

 

Mere end inspiration

Forløbet består af fire halvårlige samlinger, som integrerer undervisning med taktisk træning, ekspert-coaching og en mulighed for at erfare afprøvede metoder for discipleskab og mission.

Klik her for at læse om de fire samlinger

 

En plan

Hver af disse samlinger løber over tre dage og afsluttes med, at hver team udarbejder en detaljeret seks-måneders plan til at lykkes med de ting, som teamet tror, Gud har kaldet menigheden til at gøre.

Klik her for at læse om processen

 

Huddle

I perioden mellem samlingerne deltager teamlederne i en fælles online coaching hver anden uge, hvor en ekspert støtter og udfordrer teamlederen i at nå de planlagte målsætninger.

Klik her for at læse mere om coaching

Læringsnetværk

Næste læringsnetværk starter d. 23-24 I København & 6-7 April I Aarhus 

 

Grib muligheden for at stille skarpt på discipelskab og mission i din menighed de næste to år. Oplev udbyttet af at vandre sammen med teams fra andre menigheder. Oplev samlinger med intens undervisning, fortløbende coaching og håndgribelige planer, som dit team selv skaber.

 

Klik her for at læse mere

 

bottom of page