top of page

FYRTÅRN

- menigheder i mission og følgeskab

HVORFOR?

KPN arbejder for at der udvikles og dannes fælleskaber hvor mennesker kommer til tro på Jesus Kristus. Vi tror at dette bedst sker gennem følgeskab og gensidig læring mellem lokale menigheder.

HVAD?

Gennem mange år har KPN udviklet særlige kompetencer indenfor læringsprocesser, hvor der tages udgangspunkt i den lokale menigheds styrker og udfordringer. “Fyrtårn” er KPNs forløb for menigheder, der ønsker at følges ad over en årrække med henblik på at:

 • Bevare fokus på at være kirke for mere end sig selv.

 • Arbejde fokuseret og bevidst med at vokse ind i det kald, som Gud har til den enkelte menighed.

 • På sigt blive et “fyrtårn” som generøst giver håb til andre menigheder og kan invitere andre med i følgeskab.

HVEM?

Invitationen er til menigheder, der ønsker at:

 • Arbejde fokuseret med at vokse ind i det kald, som Gud giver til menigheden.

 • Tage udgangspunkt i den lokale menigheds styrker og arbejde med at bryde de barrierer der kan hindre at menigheden modnes og vokser

 • Tjene andre menigheder.

Det kan være sognekirker, valgmenigheder, frimenigheder og frikirker.

HVORDAN?

Menigheden sammensætter et deltagerteam af 3-5 personer. Der udbydes hvert forår og efterår en læringssamling henholdsvis Aarhus og København af en hel dags varighed (lørdag). Vi opmuntrer til, at man kommer til begge samlinger. Ved hver samling:

 • Beder vi for vores land og menigheder

– Drøm: At mennesker kommer til tro på Jesus.

 • Får vi input til vore aktuelle udfordringer - Vi uddannes.

 • Inspirer og opmuntrer hinanden – Følgeskab.

 • Sætter de deltagende teams nogle læringsmål og handlingspunkter for den kommende tid - Arbejder fokuseret.

4 gange årligt deltager teamlederne i et onlinemøde, hvor man følger op på mål og opmuntres til den videre vandring.

PRIS

Det koster 10.000 kr. årligt for en menighed, at deltage for 2 årlige samlinger og de 4 onlinemøder.

 • Man forpligter sig for 2 år ad gangen, med mulighed fra at melde fra efter første år, hvis forløbet ikke lever op til forventningerne.

 • Derudover kan tilkøbes undervisning eller konsultationer tilpasset lokalmenighedens behov og ønsker. Dette aftales særskilt mellem KPN og den enkelte menighed.

 

For nærmere information kontakt:

Formand, Christian Callesen - mob: 26242900

bottom of page